SAVER™ Data loggers

Saver 9 X30 Data Logger Standing

De draagbare SAVER™ schok- en vibratiedataloggers van Lansmont (ook bekend als datarecorders) gebruiken interne triaxiale versnellingsmeters om autonoom tienduizenden gerichte, versnelde tijd- en geschiedenisgebeurtenissen te meten en te registreren. De verzamelde schok-, impact- en vibratiegegevens zorgen voor beoordeling en karakterisering van zowel de dynamische als atmosferische gevaren in transport- en gebruiksomgevingen. Alle SAVER-dataloggers gebruiken onze SaverXware-besturingssoftware. Hierdoor is programmering van de loggers mogelijk, en kan data selectief geanalyseerd en gerapporteerd worden.

Onze SAVER-producten zijn onderverdeeld in twee categorieën, gebaseerd op hun primaire toepassingen: monitoring en meting.

Monitoring-applicaties registreren alleen die belangrijke gebeurtenissen wanneer door de gebruiker gedefinieerde drempelcriteria worden overschreden. Deze toepassingen zijn waardevol wanneer gebruikers informatie hebben over "niet te overschrijden" g-krachten geassocieerd met hun producten en lading.

Meettoepassingen registreren duizenden schok- en vibratiegebeurtenissen, waardoor volledige, gedetailleerde analyse van transportbewegingen en omgevingen mogelijk is. Naast triaxiale versnellingsgegevens registreren SAVER-schok- en vibratiedataloggers ook de datum, tijd, temperatuur en relatieve vochtigheid geassocieerd met elke geregistreerde gebeurtenis. Sommige SAVER-producten kunnen ook loggen en rapporteren over atmosferische druk, kanteling en GPS-locatie.

Ontdek het Saver gamma