Friction - COF test - Wrijving

Friction Peel - Bepalen van de COF

De wrijvingscoëfficiënt of COF is een getal dat de mate van wrijving tussen twee oppervlakken aangeeft.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de statische wrijvingscoëfficiënt en de dynamische wrijvingscoëfficiënt. De statische wrijvingscoëfficiënt is de verhouding tussen de maximaal optredende wrijvingskracht voordat de oppervlakken ten opzichte van elkaar gaan bewegen en de normaalkracht.

De dynamische wrijvingscoëfficiënt is de verhouding tussen de wrijvingskracht en de normaalkracht als de oppervlakken ten opzichte van elkaar reeds bewegen.

Coefficient of Friction Testapparatuur

COF sleds