Friction - COF test - Wrijving

Wat is wrijvingscoëfficiënt?

Friction Peel - Bepalen van de COF

De wrijvingscoëfficiënt of COF is een getal dat de mate van wrijving tussen twee oppervlakken aangeeft.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de statische wrijvingscoëfficiënt en de dynamische wrijvingscoëfficiënt. De statische wrijvingscoëfficiënt is de verhouding tussen de maximaal optredende wrijvingskracht voordat de oppervlakken ten opzichte van elkaar gaan bewegen en de normaalkracht.

De dynamische wrijvingscoëfficiënt is de verhouding tussen de wrijvingskracht en de normaalkracht als de oppervlakken ten opzichte van elkaar reeds bewegen.

Friction Peel Tester - COF tester

Fp2260 - Friction Peel - COF tester

De Friction-Peel / COF Tester is het toestel bij uitstek om de wrijvingscoëfficiënt te meten. Het toestel dankt zijn uitstekende naam aan zijn betrouwbaarheid en aan zijn vermogen om vergelijkbare testen uit te voeren. Het apparaat is dankzij zijn veelzijdigheid ook een vaste waarde in diverse laboratoria. Met dit toestel kunnen zowel de adhesiekrachten als de wrijvingscoëfficiënten bepaald worden.

Meer informatie over de Friction Peel Tester