Hoogspannings- generatoren, oplaadelektroden en oplaadstaven van Simco-Ion

Elektrostatische hoogspanningsgeneratoren, zoals de Simco CM5 oplaadgenerator, creëren een gecontroleerde statische lading tot 60 kV op een niet-geleidend materiaal dat een tijdelijke hechting mogelijk maakt tussen 2 oppervlakken met ladingen van tegenovergestelde polariteit. Een hoge gelijkspanning (tot 60 kV) kan veilig worden geproduceerd en wordt naar de emitters van een oplaadstaaf of elektrode geleid, waar het wordt verbonden met een reeks van geschikt ontworpen emitterpennen om een “corona” te genereren. Een sterk, met ionen verzadigd elektrisch veld rond de hoogspanningspunten met één polariteit dwingt het materiaal naar een referentieaarde waardoor de verschillende oppervlakken aan elkaar worden gekleefd.