(Lucht)Doorlaatbaarheid - Permeabiliteit

Wat is permeabiliteit?

Doorlaatbaarheid meten - Permeabiliteit

Permeabiliteit, ook wel bekend als doorlaatbaarheid, is een eigenschap van een materiaal die aangeeft in welke mate het toestaat dat gassen, vloeistoffen of andere stoffen er doorheen kunnen passeren. Permeabiliteit speelt een cruciale rol bij het creëren van een ideale atmosfeer en het kiezen van de juiste verpakking om de houdbaarheid van uw product te verlengen. Het primaire doel van een verpakking is het vormen van een barrière tussen de inhoud en externe factoren die de kwaliteit ervan kunnen aantasten.

Om de mate waarin gassen zoals zuurstof, waterdamp en koolstofdioxide door een materiaal heen kunnen gaan te bepalen, is het belangrijk om de permeabiliteit te meten met behulp van de juiste testapparatuur. Hierbij speelt ook de magnetische permeabiliteit een rol, omdat deze de interactie van het materiaal met een magnetisch veld beschrijft.

Door het meten van de relatieve permeabiliteit van een verpakkingsmateriaal kan men inzicht krijgen in hoe goed het materiaal bestand is tegen het binnendringen van gassen. Dit is essentieel om te zorgen voor een optimale bescherming van het product en een langere houdbaarheid.

Lees hier een artikel over "elk materiaal heeft een zekere doorlaatbaarheid"

Waterdampdoorlaatbaarheid - WVTR testers

Zuurstofdoorlaatbaarheid - Oxygen Transmission rate (OTR)

O2 & CO2 concentratie

Luchtdoorlaatbaarheid