Statische eliminatie in productieprocessen

Luchtionisatie is de meest effectieve methode om statische ladingen op niet-geleidende materialen en geïsoleerde geleiders te neutraliseren. Luchtionisatoren genereren grote aantallen positieve en negatieve ionen in de omringende atmosfeer, welke dienen als mobiele dragers van ladingen in de lucht. Als ionen door de lucht stromen, worden ze aangetrokken tot tegengesteld geladen deeltjes en oppervlakken. Door dit proces wordt neutralisatie van geladen oppervlakken snel bereikt. Luchtionisatie kan worden gevormd met behulp van elektrische ionisatoren, welke ionen genereren in een proces dat corona-ontlading wordt genoemd. Elektrische ionisatoren genereren luchtionen door dit proces door het intensiveren van een elektrisch veld rond een scherp punt totdat het de diëlektrische sterkte van de omringende lucht overwint. Negatieve corona ontstaat wanneer elektronen van de elektrode naar de omringende lucht stromen. Positieve corona ontstaat als gevolg van de stroom van elektronen uit de luchtmoleculen naar de elektrode.