Transportschade door schokken of trillingen

Schokken en trillingen kunnen tijdens het transport schadelijk zijn voor het product en de verpakking. Vooral lage frequenties (>50 Hz) kunnen ervoor zorgen dat er onderdelen van het product in resonantie meetrillen en kapot gaan. Het is zelfs mogelijk dat de trillingsschade niet meteen zichtbaar is aan de buitenkant van het product. Met een schokbank of trilbank kan men trillingen simuleren en het product en de verpakking testen. Ook deze test is noodzakelijk bij het ontwerp van een verpakking.

Schoktesten

Software