Statische elektriciteit

Statisch Banner2

Beheers statische ladingen in uw productieproces

Wat is statische elektriciteit?

In heel wat productieprocessen is de aanwezigheid van statische elektriciteit, statische lading storend. Materialen blijven aan elkaar of aan machinedelen kleven. Het personeel krijgt af en toe een elektrische schok en zal dit uiteraard niet waarderen. En ook het stof, dat in de omgeving aanwezig is, zal door statische lading aangetrokken worden. bovendien kan een vonk, veroorzaakt door statische ontlading, een brand of zelfs een ontploffing veroorzaken.

Wat Is Statische Elektriciteit

Statische elektriciteit is een oppervlakteverschijnsel en ontstaat zodra twee of meer oppervlakken met elkaar in aanraking komen en weer worden gescheiden.

Lees meer over statische elektriciteit

Goede werking van uw apparatuur

2 Coating Laminating 1

Uit ervaring stellen we vast, dat bij veel klanten de ionisatie apparatuur niet perfect staat opgesteld, niet goed wordt onderhouden, of gewoon niet efficiënt werkt. Dit is essentieel voor een efficiënte ontlading of oplading.

Optimaliseer uw apparatuur