Vouwweerstand

Vouwweerstand is een eigenschap van papier en wordt gebruikt om aan te geven in welke mate dat het papier bestand is tegen heen en weer vouwen. De vouwweerstand van papier is het aantal vouwen dat nodig is om de spanning van een papier te meten nadat het met een bepaalde kracht is uitgerekt en vervolgens heen en weer is gevouwen om het te breken.

De mate van vouwweerstand van het papier hangt af van de lengte, sterkte, flexibiliteit en bindkracht tussen de vezels van het papier.