Perforaties detecteren

Perforation Detection 04

Hoogspanningsoverslag kan gebruikt worden op gecontroleerde wijze. Een overslag van een speciale elektrode t.o.v. aardreferentie kan gedetecteerd en gebruikt worden.

Perforaties in een kunststofbaan kunnen op deze wijze gedetecteerd worden. Een hoogspanningsgenerator voorziet in alle componenten en software om een gecontroleerde vonk te maken, deze te detecteren en om te zetten in een pulssignaal. Dit pulssignaal is beschikbaar op de connector en kan gebruikt worden om het aantal gedetecteerde vonken, en daarmee perforaties, te tellen.