Dranktesten

I Stock 184109230

Nut van verpakking

De inhoud en de verpakking van dranken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De verpakking vervult talrijke functies en moet beantwoorden aan uiteenlopende voorwaarden.

Dranktesten

We bieden de nodige testapparatuur om de inhoud van dranken te testen op een onberispelijke kwaliteit.

Dit op heel uiteenlopende productkenmerken.

Overzicht