Plasma oppervlaktebehandeling

Banner Afmetingplasma

Wat is atmosferisch plasma?

Wat Is atmosferisch plasma?

Atmosferisch plasma is een gedeeltelijk geïoniseerd gas dat zich op kamertemperatuur en druk bevindt in de atmosfeer van de aarde. Dit plasma wordt gevormd door het aanbrengen van energie op een gas, waardoor elektronen uit atomen worden verwijderd en positief geladen ionen en negatief geladen elektronen worden geproduceerd. Atmosferisch plasma wordt gebruikt in diverse toepassingen, zoals oppervlaktebehandelingen, lucht- en waterzuivering, en medische behandelingen.


Door toevoeging van energie, zoals warmte of elektriciteit, kan de aggregatietoestand van een stof veranderen. Een voorbeeld hiervan is de overgang van een vaste stof naar een vloeistof, of van een vloeistof naar een gas. Maar als er nog meer energie aan een gas wordt toegevoegd, kan het gas geïoniseerd worden en veranderen in een energierijk plasma. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van een elektrische ontlading, waarbij de energie in het gas wordt gebracht en de aggregatietoestand verandert in plasma. Plasma wordt vaak beschouwd als de vierde aggregatietoestand, naast de bekendere vaste, vloeibare en gasvormige toestanden. Het bestuderen van plasma is belangrijk voor een breed scala aan toepassingen, van de productie van halfgeleiders tot de ontwikkeling van fusiereactoren.

Principe

Plasma voorbehandeling

Bij een plasma voorbehandeling wordt er hoogspanning gevoerd op een electrode aan de binnenzijde van een toorts. Deze hoogspanning kan ontladen naar de wand van de geaarde wals, waardoor er een boogontlading ontstaat die het procesgas dat door de kamer gevoerd wordt - meestal eenvoudig perslucht - omzet in plasma. Het resulterende plasma kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen, waaronder oppervlaktebehandeling van materialen en het reinigen van oppervlakken. Door het plasma bloot te stellen aan het te behandelen materiaal, kunnen de chemische eigenschappen van het oppervlak worden veranderd, waardoor het bijvoorbeeld beter hechtbaar wordt. Bovendien kan het plasma worden gebruikt om verontreinigingen op het oppervlak van materialen te verwijderen, waardoor deze beter geschikt zijn voor verdere verwerking. Al met al is plasma voorbehandeling een nuttige en veelzijdige technologie met talloze toepassingen in de industrie en wetenschap.

Het plasma wordt dan gericht op het te behandelen materiaal, waardoor er geen enkele beperking is op het gebied van vorm en afmeting van het product. Het grote voordeel van deze techniek is dat het plasma potentieel vrij is, waardoor het mogelijk is om combinaties van kunststof en metalen - zowel isolerende als geleidende materialen - te behandelen zonder enige schade aan te richten. Dit maakt het mogelijk om zelfs elektronische componenten te behandelen, iets wat met corona behandeling niet mogelijk is. Bovendien kan plasma behandeling op maat worden gemaakt voor specifieke toepassingen en kan het worden geoptimaliseerd om de gewenste resultaten te bereiken. In de praktijk wordt deze techniek gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, van het verbeteren van de hechting van coatings en lijmen tot het verwijderen van verontreinigingen van oppervlakken. Kortom, plasma behandeling is een krachtige en veelzijdige technologie die de deur opent naar nieuwe mogelijkheden voor de behandeling van materialen.

Plasma oplossingen

Plasma toortsen

Afhankelijk van de toepassing kunnen verschillende toortsen worden ingezet.

Hoe het effect van Plasma meten?

Het effect van atmosferisch plasma kan met een contacthoekmeting in kaart worden gebracht. In praktijk worden ook vaak testinkten gebruikt om deze energie te meten.

Testinkten