IQ Easy Platform

Het IQ-Easy Platform kan tot dertig ionisatie- en oplaadapparaten verbinden in een netwerk, via de Manager IQ Easy. Dit is een uniek concept dat een volledige controle over alle parameters mogelijk maakt en er tevens voor zorgt dat alle apparaten met elkaar communiceren, om zo de efficiëntie te optimaliseren.

De nieuwe producten die tot deze familie behoren, hebben allemaal de unieke eigenschap van 24V DC voedingsspanning.

De product range omvat het volledige spectrum van ionisatiestaven en oplaadapparatuur, inclusief speciale producten voor IML.

Csm Iq Easy Platform W 266428F719

Voldoe aan hoge eisen door intelligente beheersing van statische elektriciteit dankzij het IQ Easy platform:

 • Kwaliteitsborging door het meten van statische ladingen en datalogging;
 • Optimale controle over alle statische lading componenten geeft zekerheid;
 • De laagst mogelijk haalbare restladingen stellen u in staat om aan de eisen van uw eindklant te voldoen;
 • Waarschuwingen en alarmen geven vooraf informatie over mogelijke overschrijdingen van kritieke procesparameters. Hierdoor kunt u op tijd maatregelen nemen voordat uw ­proces verstoord wordt;
 • Door datalogging en action logging kunt u ten alle tijden traceren waar mogelijke storingen hebben plaatsgevonden.

Voordelen van het IQ-Easy Platform:

 • Reinigingsindicatie
 • Efficiëntie-indicatie
 • Alle informatie is in kleur gecodeerd
 • Data logging
 • Event logging
 • Plug and play
 • Universele bevestigingsbeugels
 • Geen "kabelspaghetti"
 • Upstream statischniveau-indicatie
 • Downstream statischniveaumeting (met behulp van de Sensor IQ Easy)