Ascott Kesternich Chamber - Volautomatische, SO2 gasderende testkamer

De Kesternich-test is een cyclische corrosietest waarbij condensatievochtigheid en de introductie van zwaveldioxidegas (SO2) worden geïntroduceerd.

Een specifiek volume SO2-gas, meestal 0,2l, 1l of 2l wordt in de testkamer gebracht, de kamertemperatuur wordt verhoogd tot een vooraf bepaald niveau en de relatieve vochtigheid wordt op condensatieniveaus gehouden. Na een bepaalde periode wordt de kamer geventileerd en kan de temperatuur dalen naar omgevingsomstandigheden.

Ascott’s Kesternich-kamer vereist geen menselijke tussenkomst tijdens het uitvoeren van de tests, het volautomatische ontwerp wordt bestuurd door een state-of-the-art besturingssysteem. De Kesternich-kamer is ontworpen om te voldoen aan verschillende gasdiëringstestnormen zoals hieronder vermeld en kan ook worden gebruikt als condensatievochtigheidskamer.