TBOS: Afblaasgestel & Tunnel

Bij het verlaten van de site rijden de trucks simpelweg door de TBOS installatie. De TBOS afblaasinstallatie blaast de verspilde pellets van uw vrachtwagen. Wat maakt dat trucks uw site verlaten zonder dat er nog pellets vastzitten of op de truck liggen.

Voor het centraliseren van de afgeblazen pellets biedt Rycobel u twee mogelijkheden: Het verplaatsbaar afblaasgestel of de oplossing met tunnel. Beide oplossingen hebben een tweeledige functie. Ze zijn zo ontworpen dat de afgeblazen pellets centraal verzameld worden en op een efficiënte manier kunnen opgeruimd worden bvb. met een veegwagen. Daarnaast bestaat het gevaar dat trucks te snel of ondoordacht doorheen het systeem rijden. Wat de kans op beschadiging van het systeem of aan de vrachtwagen verhoogt. Zowel de opstelling met wanden als de tunnel bieden de beste bescherming voor uw installatie.

Verplaatsbaar afblaasgestel

Bij deze oplossing gaan we de TBOS installatie in een constructie plaatsen waarbij er een combinatie is van betonblokken, een stalen constructie en een opvangnet. Naast een beschermende functie zorgen de betonblokken meteen ook voor de fundamenten van de TBOS installatie.

Rycobel skb Rycobel skb 2

De vangnetten om en rond het systeem zorgen dan weer voor het opvangen van de afgeblazen pellets. De schuine elementen op de betonblokken maken dat de pellets afrollen in de doorgang, wat het mogelijk maakt om ze efficiënt te gaan opruimen.

De opbouw van deze constructie is zodanig ontworpen dat deze verplaatsbaar is. Wat maakt dat u het op eender welke plaats op uw site kan installeren zonder ingrijpende werken.

Contacteer ons voor meer informatie

TBOS in tunnel

TBOS Tunnel

Bij deze opstelling gaan we de TBOS installatie in een tunnel plaatsen. De wanden van de tunnel houden alle afgeblazen korrels tegen.

In de fundering voor die tunnel adviseren wij om een opvangsysteem, collection system, te gaan integreren. Op die manier kan u eenvoudig de korrels die werden afgeblazen verzamelen en opruimen. Ook dat collection system kunnen wij in samenspraak met u voorzien. De funderingen zelf zijn dan weer voor rekening van de klant.

Contacteer ons voor meer informatie