Efficiënt statisch ontladenMeetapparatuur

Uit ervaring stellen we vast, dat bij veel klanten de ionisatie apparatuur niet perfect staat opgesteld, niet goed wordt onderhouden, of gewoon niet efficiënt werkt. Dit is essentieel voor een efficiënte ontlading of oplading.

Niet perfect werkende ionisatie, kan leiden tot een verstoring in het productieproces. Onze jarenlange ervaring en dagelijkse contacten met gebruikers van onze toestellen, leren ons, dat niet iedereen op de hoogte is van de verschillende parameters die deze toestellen perfect doen werken en vooral de levensduur kan doen verdubbelen.

De extra service die Rycobel aanbiedt voor een goede werking van alle ionisatie apparatuur omhelst:

  • Metingen ter plaatse voor en na ionisatie.
  • Uitmeting van emitterpunten.
  • Uitmeten van voedingen.
  • Reinigen van de opgestelde ionisatie apparatuur.
  • Meest effi ciënte plaatsing controleren en eventueel aanpassen.
  • Geven van de nodige uitleg, aangepast aan de behoefte van de klant.

Jaarlijks onderhoud

Om te kunnen garanderen dat de op- of ontlading in jullie bedrijf gedurende het ganse jaar perfect verloopt, is het jaarlijks onderhoud de meest geschikte oplossing. Indien interesse in deze service, stuur een email naar service@rycobel.be of vul het invulformulier in