RFID-Markeringen

Rfid Tags
2 Rfid Tags 1 3 Rfid Tags 2

Een RIFD-markering bevat een antenne om door middel van radiofrequenties te communiceren met RFID-ontvangers. Door statische elektriciteit kan de microchip in een RFID-markering beschadigen. Deze statische ladingen worden geduren het print- en productieproces van de markering opgebouwd, dus ergens tussen de af- en opwikkeling. Het foliemateriaal - de basis van de RFID-markering - bouwt door wrijving met de afwikkelingsrol en transport over diverse rollen en machinesecties statische lading op. De uiterst kleine circuits van RFID-markingen zijn niet bestand tegen deze statische ladingen en zullen hierdoor onbruikbaar worden.

Gebruikte producten