Rotogravure

1 Roto Gravure 21 2 Roto Gravure

In een rotogravuredrukpers veroorzaken het afwikkelen en transport over diverse walsen een elektrostatische lading op het materiaal. Onder invloed van de baansnelheid kunnen zo zeer hoge ladingen ontstaan, die in de druksectie waar met solventen gewerkt wordt tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Brandbare dampen kunnen, in combinatie met een elektrostatische ontlading, brand veroorzaken. Met de Ionisatiestaaf P-Sh-N van Simco-Ion met ATEX goedkeuring kunt u deze elektrostatische ladingen zowel voor als na de druksecties neutraliseren, om zo te zorgen voor een ladingsvrij en veilig drukproces.

Gebruikte producten