Hechtkracht

Wat is hechtkracht?

I Stock 1048875836

Tesa, fabrikant van tapes, beschrijft hechtkracht als: " Een eigenschap die de drukgevoelige, altijd kleverige kleefstof op tape speciale eigenschappen geeft."

In het algemeen heeft hechtkracht aan hoe snel een verbinding, een hechting, moet ontstaan.

Een hoge hechtkracht is er wanneer er bij een kort contact, en minimale druk, met het oppervlak een stevige verbinding, een hechting, ontstaat.

Hoe hechtkracht meten?

Rolling Ball

Om de hechtkracht van tapes te meten gebruikt men vaan de rollende bal test.

Bij deze test wordt een metalen bal over de tape (de kleefzijde) gerold. Hoe korter de afstand is die de bal aflegt, hoe hoger de hechtkracht van de tape is.

Meer over deze rollende bal test