Testlocatie voor meerjarige testen op corrosie

In een themanummer over meten is het ook raadzaam om eens te kijken naar een bijzondere vorm van testen. Namelijk naar de plaatsing van testpanelen in een buitenopstelling vlak aan zee en dan kijken wat er in de loop der jaren gebeurt op het gebied van corrosie. Dat is wat er gebeurt op een speciale testlocatie in Hoek van Holland. Hoe wordt zo’n locatie beheerd zodat de testen goed verlopen en wie laat er zijn coatings testen?

Fish Eye

Het bedrijf Atlas Materials Testing Solutions beheert wereldwijd tussen de 30 tot 40 testlocaties. Deze zijn zo verspreid dat er in allerlei klimaatzones en weersomstandigheden getest kan worden. De testlocatie in Hoek van Holland is uitgekozen om de corrosiebestendigheid van coatings en van andere producten te testen in een zeeklimaat (C5 corrosiecategorie). Bij de opzet en uitvoering van de testen voor coatings, worden nadrukkelijk de voorschriften in het oog gehouden van de European Coil Coating Association (ECCA). Deze organisatie schrijft precies voor hoe de testopstelling er uit moet zien en hoe die beheerd moet worden. Zo moeten de testpanelen in een schuine opstelling bevestigd worden met bepaalde schroefjes en moeten ze met de rug naar het zuiden opgesteld worden zodat er geen invloed van zonnestraling kan zijn.

Andreas Ruth, EU-manager van de Atlas Weathering Services Group, komt eens per maand op de testlocatie in Hoek van Holland om een oogje in het zeil te houden. “Het eerste wat ik doe als ik hier kom, is een rondje langs de panelen maken en kijken of alles in orde is. Ik kijk bijvoorbeeld of alle panelen nog op hun plaats zijn, of dat ze misschien door de wind een beetje zijn verschoven. Een groot deel van mijn taak is ook om de testpanelen vooraf te prepareren volgens de voorschriften van ECCA en gelet op de klimaatzone waarin ze blootgesteld zullen worden. We hebben daar modellen en instrumenten voor die we in ons laboratorium toepassen. Wat ik ook doe, is het meten van de kleur. Daar hebben we een protocol voor. Die metingen doe ik hier ter plekke, ik neem daarvoor geen samples naar ons laboratorium.”

Protocollen

Voor iedere testlocatie heeft ECCA protocollen opgesteld voor het testen. Er wordt onder meer gekeken naar kleur, glans, vervuiling en corrosie. Aan de hand daarvan wordt er een rapport opgesteld dat naar de klant wordt gestuurd. Klanten voor de testlocatie in Hoek van Holland zijn voornamelijk coatingfabrikanten als AkzoNobel, Axalta, Euromax en DSM. Maar er worden ook andere producten dan coatings getest. Eigenlijk alles wat fabrikanten maken en voornamelijk of alleen maar buiten wordt toegepast en bestand moet zijn tegen corrosie kan er getest worden. Zie kader over welke producten er getest worden op de diverse locaties wereldwijd. De tijd waaraan de proefstukken worden blootgesteld, varieert van 12 tot 60 maanden tot wel 15 jaar, afhankelijk van de klantwens.

“Ik doe dit werk bijna 20 jaar. Hier moeten we vaststellen dat het aantal testpanelen langzaam maar zeker terugloopt. We zien dat er naar verhouding meer testpanelen gaan naar de testlocatie in Zuid-Frankijk en naar andere plaatsen. Daar kan niet alleen op corrosie getest worden, maar ook op andere degradatie-processen. Hier worden de testpanelen niet zozeer gebruikt om nieuwe coatings te testen, maar worden ze geplaatst om als referentiepaneel te dienen. Als klanten met klachten komen en zeggen dat een coating niet langer dan tien jaar presteert, dan komt de fabrikant hier kijken of dat zou kunnen kloppen. Of moet vaststellen dan de oorzaak van de degradatie niet bij ons ligt.”

Standaarden

Atlas heeft verspreid over de wereld veel eigen testlocaties, maar ook veel locaties waar ze samenwerken met anderen. In Hoek van Holland werken ze samen met DSM, omdat DSM de eigenaar van de grond is. De meeste klanten voor die locatie zijn gevestigd in Europa. Meestal zijn het staalfabrikanten en fabrikanten van coil coatings. Ook bedrijven in de elektrotechniek melden zich soms. Zij produceren contactdozen voor buitenopstelling en zoeken naar mogelijkheden om hun product te verbeteren. Ook toepassing in een zeeklimaat valt daaronder. Andreas Ruth: “We zien dat dit werk door de jaren heen grotendeels hetzelfde is gebleven. De vragen van de klanten zijn niet wezenlijk veranderd. De standaarden voor het uitvoeren van dit soort testen zijn in de jaren 80 en 90 ontwikkeld en gelden nu nog steeds.”

Testen voor vele markten en producten

Voor alle testlocaties wereldwijd heeft ECCA benchmarks opgesteld om daarmee alle klimaatzones en weersomstandigheden in beeld te hebben. Denk aan (sub) tropisch, mediterraan, polair, woestijn, zee, enzovoorts. Een woestijnlocatie is van belang vanwege de versnelling in de degradatie die daar optreedt. In het algemeen wordt er gezocht naar testlocaties met zware omstandigheden voor materialen die blootgesteld worden aan de buitenlucht. Op iedere locatie kan in feite elk soort product getest worden zoals auto’s, plastic, daken, houten producten, glas, kit, composieten, scheepsonderdelen, coatings, allerlei elektrische apparaten, zonnepanelen enzovoorts. De industrieën die hun producten voor testen aanbieden, zijn onder meer de industrieën voor: kunststoffen, coatings, bouwmaterialen, verpakking, luchtvaart, defensie, voedsel en automotive. Atlas heeft ook allerlei testlocaties voor indoor testen en ontwikkelt allerlei meetinstrumenten voor diverse testen.

Bron: Vakblad Oppervlaktetechnieken

Contacteer ons

Vragen over de testlocatie in Hoek of Holland? Of hebt u andere vragen over verwering of corrosie?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via Mark de Waard of vul het contactformulier in.