Rycolab software

"RYCOLAB software" is een software voor de controle van al uw laboratorium instrumenten.

RycolabDownload fiche

Deze software kan de waarden van één tot 10 instrumenten controleren. De software verzamelt de gegevens en rapporteert altijd in dezelfde vorm. U kan starten met één instrument en u kan in een later stadium nog instrumenten toevoegen.

RYCOLAB Software

  • kan veel berekeningen doen op basis van uw metingen
  • kan uw resultaten opslaan in een krachtige databank
  • heeft statisctische functionaliteiten en u kunt de resultaten exporteren en afdrukken
  • u kan verschillende toestellen aansluiten door middel van RS232, Ethernet of USB