PFI Laboratory Mill

Voor gebruik in het laboratorium voor het slaan van chemische pulp onder gestandaardiseerde omstandigheden en ook voor het desfibreren van halfverteerde ruwe materiaalvezels.

Een gewogen en gedesintegreerde hoeveelheid pulp wordt in de behuizing gebracht. Deze handeling moet handmatig worden uitgevoerd, waarbij de pulp langs de wand van de behuizing wordt geplaatst. De rol wordt neergelaten en in de behuizing gebracht. Het veiligheidsdeksel wordt ook geplaatst. Na het indrukken van de testknop wordt de test gestart. De behuizing draait met 710 omwentelingen per minuut en de wals (met zijn 33 bladen) met 1458 ± 30 omwentelingen per minuut, beide in dezelfde richting. De wals oefent een druk uit van 3,33 N/mm tegen de wand van de behuizing, waar zich de pulp bevindt. Door de druk die wordt uitgeoefend tussen de wand van de behuizing en de bladen van de rol, wordt de pulp geraffineerd. De raffinagetijd varieert van 2 tot 10 minuten (afhankelijk van het type pulp). Na de vooraf ingestelde omwentelingen te hebben gemaakt, stoppen de wals en de behuizing en eindigt het raffinageproces. Tenslotte wordt de wals in de gecentreerde uitgangspositie geplaatst en wordt de geraffineerde pulp geëxtraheerd om de zuiverheid van de pulp ºSR of CSF te meten.

Toepassing: Papier & pulp

Download fiche