Natuurlijke versnelde verwering

Met de Emmaqua (Equatorial Mount with Mirrors for Acceleration with Water) versnelt men de natuurlijke verwering door gebruik te maken van hoog reflecterende spiegels, maximaal 10, en een systeem om de zon te volgen. Deze methode is erg populair omdat ze zeer goed correleert met de natuurlijke verwering. Men maakt immers gebruik van natuurlijk zonlicht. Deze methode laat het natuurlijk verweringsproces tot 8 maal sneller verlopen.

Download fiche