Automatische trek-, tel- en gelijkmatigheidstester voor garens en draden STATIMAT DS

De STATIMAT DS vertegenwoordigt de perfecte testoplossing voor de belangrijkste parameters van garenkwaliteit - vasthoudendheid, aantal, gelijkmatigheid* en beharing* - geïntegreerd in één instrument. De individuele tests op elk pakket dat wordt aangeboden door de pakketwisselaar met 24 posities worden achtereenvolgens uitgevoerd zonder tussenkomst van een operator.

Het toepassingsbereik van de STATIMAT DS kan worden uitgebreid door gebruik te maken van verwisselbare loadcellen met een krachtmeetbereik tot 1.500 N, evenals andere monsterhouders voor trekproeven op weefsels, garenstrengen of cohesiekrachttests op lonten en rovings.

* alleen op gesponnen garen

Download fiche