Oplaadelektrodes

Afhankelijk van toepassing en omstandigheden bieden we verschillende oplaadstaven en elektrodes aan. Deze worden op een hoogspanningsvoeding DC aangesloten. Als gevolg van het sterke elektrische veld wordt de lucht gevuld met ionen van één polariteit en geven de ionen een lading aan het materiaal. Oppervlaktes met een verschillende polariteit trekken elkaar aan, waardoor ze tijdelijk aan elkaar kleven.

Er zijn verschillende methodes om met een chargemastersysteem materialen tijdelijk elektrostatisch op te laden.