SAVER™ Shock And Vibration Field Data Loggers

Lansmont's Portable SAVER™ schok- en trillingsdataloggers (ook bekend als datarecorders) gebruiken interne triaxiale versnellingsmeters om autonoom tienduizenden gerichte versnellingstijdhistorische gebeurtenissen van belang te meten en te registreren. De verzamelde schok-, impact- en trillingsgegevens maken de beoordeling en karakterisering mogelijk van zowel de dynamische als atmosferische gevaren die aanwezig zijn in transport- en gebruiksomgevingen. Alle SAVER dataloggers gebruiken onze SaverXware besturingssoftware, waarmee de loggers door de gebruiker kunnen worden geprogrammeerd en waarmee gegevens kunnen worden geanalyseerd en gerapporteerd.

Onze SAVER producten zijn onderverdeeld in twee categorieën, gebaseerd op hun primaire toepassingen - Monitoring en Meting.

Monitoringtoepassingen registreren en loggen alleen die belangrijke gebeurtenissen wanneer door de gebruiker gedefinieerde drempelcriteria worden overschreden. Deze toepassingen zijn waardevol wanneer gebruikers "not-to-exceed" event amplitudes hebben ingesteld voor hun producten en lading.

Meettoepassingen registreren duizenden schok- en trillingsgebeurtenissen, waardoor een volledige, gedetailleerde karakterisering en analyse van gerichte transport- en gebruiksomgevingen mogelijk wordt. Naast triaxiale versnellingsgegevens, registreren SAVER schok- en trillingsdataloggers ook de datum, tijd, temperatuur en vochtigheid van elke geregistreerde gebeurtenis. Sommige SAVER producten kunnen ook de atmosferische druk, kanteling en GPS-locatie loggen en rapporteren. Klik op het + symbool om de SAVER productvergelijkingsmatrix hieronder uit te breiden voor een vergelijking van Lansmont's SAVER schok- en trillingsdataloggers.