Wrijvingscoëfficiënt of COF

Wat is de wrijvingscoëfficiënt?

Friction Peel - COF tester

De wrijvingscoëfficiënt, ook wel COF genaamd, is een getal dat de mate van wrijving tussen twee oppervlakken aangeeft.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de statische wrijvingscoëfficiënt en de dynamische wrijvingscoëfficiënt.

Statische wrijvingscoëfficiënt

De statische wrijvingscoëfficiënt is de verhouding tussen de maximaal optredende wrijvingskracht voordat de oppervlakken ten opzichte van elkaar gaan bewegen en de normaalkracht.

Dynamische wrijvingscoëfficiënt

De dynamische wrijvingscoëfficiënt is de verhouding tussen de wrijvingskracht en de normaalkracht als de oppervlakken ten opzichte van elkaar reeds bewegen.

Hoe bereken je de wrijvingscoëfficiënt?

Friction Peel - COF tester

De Friction-Peel/COF Tester is het toestel bij uitstek om de wrijvingscoëfficiënt te berekenen. Het toestel dankt zijn uitstekende naam aan zijn betrouwbaarheid en aan zijn vermogen om vergelijkbare testen uit te voeren. Het apparaat is dankzij zijn veelzijdigheid ook een vaste waarde in diverse laboratoria. Met dit toestel bepaal je zowel de adhesiekrachten als de wrijvingscoëfficiënten.

Meer informatie over de Friction Peel tester