Fundamentals of weathering - 06 & 07 November 2019 - Gent

06 & 07 November 2019 | Holiday Inn Express | Gent

In de workshop Fundamentals of Weathering nemen we de verschillende aspecten van natuurlijke veroudering en verwering van materialen onder de loep. Hoe kunnen we deze simuleren in een laboratoriumomgeving en welke testmethoden en normen worden hiervoor aangewend?

Auto Weathering

Er is eveneens ruimte om ervaringen uit de praktijk te belichten en op een informele manier kennis te maken met vakgenoten.

De Fundamentals of Weathering workshop loopt over twee dagen. Dag 1 belicht de basisonderwerpen en op dag 2 gaan we dieper in op een aantal onderwerpen. U kunt zich inschrijven voor beide dagen of 1 dag.

Opmerking:

Dag 1 zal ofwel in het Nederlands, ofwel in het Engels doorgaan. 
Dag 2 is met een ATLAS gastspreker en zal volkomen in het Engels
gehouden worden. 

Programma

Dag 1 (Nederlands of Engels)

Invloed van het weer op het materiaal

 • Welke zijn de weersinvloeden?
 • Veroudering door verwering
 • Parameters van het weer
 • Natuurlijke verwering
 • Laboratoriumtesten
 • Normenoverzicht
 • Correlatie & acceleratie

Deelnameprijs dag 1 : 140€

Dag 2 (Engels)

Testen en beheersen van de invloed van het weer

 • Weersinvloeden op polymeren
 • Stabilisatiemechanismen
 • Referentiematerialen
 • Correlatie
 • Optimalisatie van versnelde testen

Deelnameprijs dag 2: 160 €

Prijs is inclusief drank, lunch en USB.

Titel Datum Tijdstip Locatie
Fundamentals of Weathering I 07 november 9:00 Holiday Inn Express Gent
Fundamentals of Weathering II 08 november 9:00 Holiday Inn Express Gent

Schrijf je in