Testen van kunststof

Compressie

Compressie

Tijdens de opslag en het transport worden producten, verpakkingen en materialen aan stapelkrachten blootgesteld. Lees verder »

Trekkracht

Trekkracht

Maximale trekkracht is de kracht waarmee een materiaal wordt uitgetrokken tot het punt waarop het materiaal breekt. Lees verder »

Verwering

Verwering

In vele gevallen kunnen materialen worden aangetast wanneer ze aan zon, vocht,... worden blootgesteld. Lees verder »

Wrijvingscoëfficiënt

Wrijvingscoëfficiënt

De test wordt gebruikt om de kinetische en statische weerstand te bepalen van een oppervlak dat over een ander oppervlak gesleept wordt. »