Testen van dranken

De inhoud en de verpakking van dranken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De verpakking vervult talrijke functies en moet beantwoorden aan uiteenlopende voorwaarden. We bieden de nodige testapparatuur om de inhoud van dranken te testen op een onberispelijke kwaliteit.

CO2 bepaling

CO2 bepaling

Het CO2 gehalte is een belangrijke kwaliteitsparameter die invloed heeft op de smaak en houdbaarheid van dranken. Overzicht toestellen »

CO2 Dosering

CO2 Dosering

CO2 Dosering

Drukmeting en controle

Drukmeting en controle

De waarde van de druk kan gebruikt worden voor de berekening van gewicht, belasting,... Overzicht testtoestellen »

Helderheid

Helderheid

Troebelheid en helderheidsmeting. Lees verder »

Monitoring van vaten

Monitoring van vaten

Pasteurisatie

Pasteurisatie

Voor producenten van gepasteuriseerde dranken is het essentieel om het pasteurisatie van nabij te volgen. Overzicht toestellen »

Schuimstabiliteit

Schuimstabiliteit

De schuimstabiliteit van bier kan volledig automatisch bepaald worden. Testtoestel »