» Gewicht

Het belang van het gewicht

Het meten en kennen van het gewicht is zeer belangrijk. Het gewicht bepaalt niet alleen de transportkost maar heeft ook een invloed op allerhande producteigenschappen zoals de sterkte, de scheurweerstand, de doorlaatbaarheid, …

Vochtigheidsbalans

Explosieveilige balans

ANDERE