Nieuwe verpakking efficiënt lekken detecteren

Onze klant, actief in de voedingsindustrie, had een probleem bij de ontwikkeling van een nieuw soort flexibele verpakking. Men stelde vast dat er af en toe lekken waren maar men kon de lekkende verpakkingen niet goed onderscheiden van de goede verpakkingen. Uiteraard was het van het grootste belang dat lekkende verpakkingen niet in de winkelrekken terechtkwamen. Een lekkende verpakking heeft immers invloed op de houdbaarheid van het product. Er moest een manier gevonden worden om de lekken op te sporen en zo kwam men bij ons, de firma Rycobel, terecht. 

Judy Ros, sales-verantwoordelijke bij Rycobel, ging langs bij de klant en voerde een aantal lektesten uit op de flexibele verpakkingen. Uiteindelijk besloot de klant een MFY-Airproof-tester en een lekdetectietoestel TSE6086 (Package Integrity tester) aan te kopen.

MFY-Airproof-tester

De MFY-airproof-tester wordt meestal in het labo ingezet en wordt gebruikt om de verpakkingslijn op punt te stellen. Met dit toestel ziet men direct waar het lek zich bevindt. Er wordt een vacuüm gecreëerd en binnen korte tijd zijn er , indien er een lek aanwezig is, heel duidelijk luchtbellen te zien.  Het is echter wel een destructieve test: het product wordt nat en onbruikbaar.

Het lekdetectietoestel TSE6086

Het lekdetectietoestel wordt gebruikt om steekproefsgewijs verpakkingen te testen. De operator haalt een product van de productielijn en test het meteen in het lekdetectietoestel. Indien het product ‘OK’ wordt bevonden, wordt het terug in de productielijn geplaatst. Indien dit niet zo is, wordt het product weggegooid en komt het nooit in de winkelrekken terecht.

 Kurt Rommens over de Package Integrity Tester:

"Het toestel is uitgerust met een flexibele kamer. De verpakking wordt in de box geplaatst die met een eenvoudige hendel wordt gesloten. Dit is meteen de start van de test waarbij in de flexibele kamer een vacuüm wordt gecreëerd  waardoor deze tegen de verpakking aansluit. Ontsnapt er lucht uit de verpakking, dan wordt het vacuüm verstoord en is er sprake van een lek.  Er kan ook onmiddellijk worden geconstateerd of het om een klein of een groot lek gaat. Een bijkomend voordeel van deze testmethode is dat de verpakking droog wordt getest waardoor de verpakking na de test niet hoeft weggegooid te worden.”